E-learning: Vergaderen


Bij het goed laten verlopen van een vergadering komen veel aspecten aan de orde. In deze cursus komen onderwerpen aan de orde zoals: een vergadering voorzitten of notuleren, de doelstelling van een vergadering en spelregels voor een effectieve vergadering.