E-learning: Omgaan met agressie en verbaal geweld


Om goed te kunnen functioneren is het belangrijk dat vrijwilligers zich vertrouwd en veilig voelen tijdens hun werkzaamheden .In deze cursus wordt ingegaan op de diverse vormen van agressie en hoe je hiermee kunt omgaan.