E-learning: Gesprekstechnieken


Na het volgen van deze module bent u als vrijwilliger beter bekend met een aantal aspecten die de communicatie met vluchtelingen bevorderen. Tevens worden aandachtspunten besproken die belangrijk zijn voor het goed laten verlopen van een tolkengesprek.