Wat is een verstandelijke beperking?

In deze workshop wordt er stilgestaan bij wat een verstandelijke beperking precies inhoudt. Welk gedrag kom je tijdens het vrijwilligerswerk tegen en wat zou hier aan ten grondslag kunnen liggen? Na wat algemene informatie komen achterliggende oorzaken van gedragingen en reacties middels praktijkvoorbeelden aan bod.
Deze workshop wordt aangeboden door STG vrijwilligershulp & mantelzorg en SIG.

Trainer: Merel Holleman (gedragsdeskundige SIG)

Inschrijfformulier

Het e-mailadres wat bij deze registratie hoort.