Zorgsignalen achter de voordeur

Vrijwilligers, werkzaam in het sociaal domein, hebben een belangrijke ogen en oren functie. Zij komen met bewoners in gesprek en kunnen zodoende afwijkende gedragingen of zorgsignalen doorgeven in aan de sociaal werkers. In de training Zorgsignalen achter de voordeur leer je om mogelijke problemen of misstanden te signaleren, zoals verwaarlozing, vervuiling, vermoedens van huiselijk geweld, verslaving of dementie.
De training wordt ingestoken vanuit praktijksituaties en ondersteund met interactieve theorie.

Doelstellingen

 • Je weet wat zorgsignalen zijn, hoe te herkennen en concreet door te melden;
 • Je hebt algemene vaardigheden hoe je op te stellen bij bewoners met zorgsignalen en kent de belangrijkste do’s en dont’s.

Inhoud 

 • Wat zijn zorgsignalen?
 • Signaleren zorgsignalen
 • Gedrag tijdens een gesprek
 • Inhoud van het gesprek/ mail
 • Signalen in de woonomgeving
 • Niet-pluis gevoel
 • Vervuiling en verwaarlozing van de woning
 • Verslaving
 • Psychische klachten
 • (Beginnende) dementie
 • Eerste tekenen van dementie
 • Huiselijk geweld
 • Geen toegang tot de woning
 • Algemene omgangsvormen bij psychiatrie en dementie
 • Toepassen do en dont’s

De training wordt verzorgd door een trainer van Bureau Veiligheid. Ter voorbereiding wordt een schriftelijke intake afgenomen.
Deelnemers krijgen een reader mee naar huis waar in het kort veel zorgsignalen in beschreven staan, inclusief tips wat wel en niet te doen.

Inschrijfformulier

Het e-mailadres wat bij deze registratie hoort.