Workshop Boring AVG, privacybeleid

In kader van de AVG heeft uw vrijwilligersorganisatie privacybeleid opgesteld en op de website van de organisatie geplaatst. Aan de leden en vrijwilligers is kenbaar gemaakt dat de organisatie over een privacybeleid of reglement beschikt. Maar hoe gaat de organisatie nu borgen dat wat in het privacybeleid is vastgelegd, ook daadwerkelijk wordt nageleefd?

In deze workshop worden handvatten aangereikt om de vastgelegde afspraken te realiseren:

• Toepassen van borging

• Het instrueren van vrijwilligers

• Hoe een toestemmingsverklaring op te stellen en toestemming te verkrijgen

• Waar en hoe naar het privacybeleid verwijzen

• Hoe om te gaan met wijzigingen in de organisatie en ICT

• Het beveiligen van de website bij gebruik persoonsgegevens

• Melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens

• Welke onderdelen het AVG-dossier van de organisatie bevat.

Kortom, een hele lijst en wel zo prettig in deze workshop een steuntje in de rug te krijgen bij de borging van het privacybeleid!

Inschrijfformulier

Het e-mailadres wat bij deze registratie hoort.