Training Effectief besturen van vrijwilligersorganisaties

Versterken van bestuursvaardigheden voor toekomstbestendige organisatie
Van besturen van een vrijwilligersorganisatie of een vereniging wordt veel verwacht. Het bestuur is immers een belangrijke motor in de organisatie. Er dienen veel afwegingen en keuzes gemaakt te worden door bestuurders, met als doel een goede en naar tevredenheid van afnemers, leden, vrijwilligers en financiers, functionerende organisatie. Maar hoe wordt dat bereikt? En hoe wordt omgegaan met problemen of uitdagingen die veel organisaties tegenkomen als:

 • andere behoeften en wensen van afnemers en leden
 • veranderingen in de betrokkenheid en inzet van vrijwilligers
 • concurrentie van andere organisaties
 • het vinden van nieuwe bestuursleden.

Inhoud training:

 • type bestuur, sterke en minder sterke kanten
 • imago van de organisatie en uitstraling op gebruikers en vrijwilligers
 • aantrekkelijk blijven voor en werven van nieuwe bestuursleden
 • maken van quickscan van de organisatie met actuele actiepunten
 • goede communicatie binnen het bestuur en met de achterban
 • lastige situaties voorkomen/oplossen en bemiddelen bij een conflict
 • vaardig onderhandelen
 • efficiënt vergaderen: besluitvorming stroomlijnen.

Effectief besturen richt zich op het plezierig besturen van en met visie kijken naar de toekomst van de vrijwilligersorganisatie.
De training bestaat uit twee bijeenkomsten op donderdag 14 en 28 november en wordt verzorgd door Irene Zijlstra van het Vrijwilligers College.
Let op: Er kunnen maximaal 2 personen per organisatie meedoen.

Inschrijfformulier

Het e-mailadres wat bij deze registratie hoort.