Intervisie Vertrouwenscontactpersoon

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het onafhankelijke aanspreekpunt binnen de organisatie of vereniging als vragen, vermoedens of klachten bestaan over alle vormen van ongewenst gedrag, van pesten, discriminatie, seksuele intimidatie tot matchfixing of dopinggebruik.

De ervaring leert dat veel VCP’s behoefte hebben aan het delen van vragen en ervaringen, en op zoek zijn naar de juiste manier om gesignaleerde vraagstukken zo goed mogelijk af te wikkelen.
In deze met name praktische bijeenkomst staat de inbreng van de deelnemers centraal. We gaan in op het uitwisselen van ervaringen en deelnemers kunnen cases aandragen ter bespreking.

De bijeenkomst staat onder begeleiding van Magda van der Wees, werkzaam bij het NOV, VOG & Preventiebeleid grensoverschrijdend gedrag en Sigrid Wijsman, coördinator Vrijwilligers Informatie Punt.  
De workshop is toegankelijk voor VCP's en vertrouwenspersonen van vrijwilligersorganisaties en verenigingen in de BUCH-gemeenten en Alkmaar.

Inschrijfformulier

Het e-mailadres wat bij deze registratie hoort.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.