Interculturele communicatie

Vrijwilligers kunnen uit alle hoeken van de samenleving komen. Ook nieuwe Nederlanders, waaronder vluchtelingen, kunnen zich aanmelden als vrijwilliger.
Vaak is vrijwilligerswerk voor vluchtelingen een eerste stap om meer mee te gaan doen in de Nederlandse samenleving. Een spannende stap en ook vaak wennen voor beide kanten: voor zowel de vluchteling als voor de nederlanders. 
Allereerst is er natuurlijk de taal: hoe communiceer je met iemand die nog niet goed Nederlands spreekt en misschien niet alles begrijpt wat je zegt,  maild en appt?
Maar ook hoe ga je met elkaar om,  hoe kun je goed met elkaar samenwerken en overleggen? 
Onbekendheid daarin  met elkaars culturen, cultuurverschillen hoe op de werkvloer met elkaar omgegaan wordt leiden  soms tot irritaties en onbegrip. En in het slechtste geval het stoppen van dat vrijwilligerswerk. Dat is hartstikke jammer voor alle partijeen, vooral omdat dit vaak,  met wat meer achtergrondkennis  en begrip,  te voorkomen is. 
Deze avond spreekt Erna Gerlijnse, medewerker van VluchtelingenWerk over cultuurverschillen op de werkvloer. 

Inschrijfformulier

Het e-mailadres wat bij deze registratie hoort.