Hoe gaan we om met ongewenst gedrag binnen onze organisatie?

Overal waar mensen samenkomen ligt het risico van ongewenst gedrag op de loer. Vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen vormen daarop jammer genoeg geen uitzondering.  Denk daarbij aan pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, roddelen, discriminatie of machtsmisbruik. Het is goed wanneer je weet wat je moet doen als er zich zoiets voordoet.

Tijdens de workshop worden waardevolle handvatten aangereikt. We gaan aan het werk over risico’s, signaleren, het voorkomen van ongewenst gedrag en wat je kunt doen om goede afspraken hierover te maken binnen de organisatie/vereniging. 
Je krijgt informatie over het beleid van de BUCH gemeenten, de ondersteuningsmogelijkheden via de steunpunten vrijwilligerswerk en het gebruik van de tools; ‘In Veilige handen’ en ‘Veilig sportklimaat’.

De training wordt verzorgd door Loek Stam, projectleider Vrijwilligerspunt West-Friesland

Inschrijfformulier

Het e-mailadres wat bij deze registratie hoort.