E-learnings Movisieacademie


Movisie Academie is de online leeromgeving van Movisie. Je vindt hier een groeiend aanbod van online cursussen en webinars voor beleidsmakers, managers en professionals in het sociale domein. 

Voor wie is Movisie Academie?

  • Hogescholen
  • Overheid (gemeenten)
  • (Sociaal) professionals
  • Trainers
  • Vrijwilligersorganisaties
  • Wijkteams
  • Zorg- en welzijnsorganisaties