E-learnings Leren.nl


Op deze site vind je gratis cursussen over allerlei onderwerpen, zoals op het gebied van persoonlijke, professionele en sociale vaardigheden, lerenĀ  en studeren, computers en internet, taal en loopbaan