E-learning: 'Zorgen over een kind, en nu?'


In Nederland zijn ieder jaar 119.000 kinderen thuis niet veilig. Zij krijgen weinig aandacht en liefde, worden geslagen, misbruikt of zijn getuige van geweld.  Als vrijwilliger kun je het vermoeden hebben dat er iets aan de hand is. Wat doe je dan?

Augeo heeft samen met vrijwilligersorganisaties deze online cursus gemaakt.

In deze cursus leer je:

  • Welke stressvolle ervaringen kinderen (thuis) kunnen meemaken
  • Signalen herkennen bij kinderen waar het niet goed gaat
  • Hoe je kinderen steunt die het moeilijk hebben