Masterclass Vrijwilligerscoördinatie 4: Gespreksvoering en communicatie

Je gaat actief oefenen met diverse soorten gesprekken die je voert met vrijwilligers. Zoals wervings-, voortgangs- en eindgesprekken. Aan het eind van deze masterclass ben je in staat om deze gesprekken goed voor te bereiden, weet je hoe je structuur aanbrengt in een gesprek en verbinding maakt met je gesprekspartner, zodat je je gestelde doelen kunt behalen. De masterclasses zijn bedoeld voor vrijwilligerscoördinatoren (betaald of vrijwillig) binnen een organisatie die werkt met vrijwilligers. Er wordt gewerkt met diverse werkvormen, waarin de deelnemers actief kennis en vaardigheden opdoen. Tijdens de masterclass zal er ruimte zijn om onderling ervaringen uit te wisselen.

Trainer: Annelieke Bosdijk
- Kosten: 125 euro per persoon*
- Maximum aantal inschrijvingen: 4
*inclusief koffie/thee en een bewijs van deelname

Inschrijfformulier

Het e-mailadres wat bij deze registratie hoort.