Masterclass Vrijwilligerscoördinatie 3: Begeleiden

Wat is eigenlijk het verschil tussen het aansturen van vrijwilligers en het aansturen van betaalde medewerkers? We gaan aan de slag met uitdagingen op het gebied van beschikbaarheid, verloop, verschillen in motivatie, behoefte aan begeleiding, opleiding en ervaring.  We gaan actief oefenen met diverse begeleidingsvormen en praktijksituaties.  Aan het eind van deze masterclass beschik je over de noodzakelijke handvatten om je medewerkers effectief te coachen. De masterclasses zijn bedoeld voor vrijwilligerscoördinatoren (betaald of vrijwillig) binnen een organisatie die werkt met vrijwilligers. Er wordt gewerkt met diverse werkvormen, waarin de deelnemers actief kennis en vaardigheden opdoen. Tijdens de masterclass zal er ruimte zijn om onderling ervaringen uit te wisselen.

Trainer: Annelieke Bosdijk
- Kosten: 125 euro per persoon*
- Maximum aantal inschrijvingen: 4
*inclusief koffie/thee en een bewijs van deelname

Inschrijfformulier

Het e-mailadres wat bij deze registratie hoort.