Interactieve Communicatie workshop

Als vrijwilliger in onze BUCH gemeente stopt u veel tijd in uw sociale omgeving. U wilt uw cliënten het beste geven, helpen of coachen. U wilt graag zo goed mogelijk overkomen en begrepen worden door de ander.  Dan is het goed te weten hoe u zelf communiceert en hoe dat bij de ander binnenkomt.  In deze workshop zal Wessel Louis, trainer/coach in gedragscommunicatie uit Castricum u handvatten en inzichten aanreiken om hiermee aan de slag te gaan. Fijn voor u en de ander! 

Communicatie 
Mensen verschillen van elkaar. Leuk, zo’n divers universum, maar soms ook verdraaid lastig. De één gedraagt zich zo anders dan de ander. Ons gedrag wordt gestuurd door 4 temperamenten. We onderkennen extravert versus introvert en taakgericht versus mensgericht.  Het ene temperament is echter overheersender aanwezig en zetten we daarom meer in. 

Voorkeurstemperamen
In de workshop krijgt u inzicht in uw eigen temperament. Bent u introvert of extravert, bent u taak/doelgericht of laat u uw omgeving bepalen wat u gaat doen. In uw dagelijkse communicatie is niets goed of fout. Wel kan het vaak effectiever, toegesneden op de ander. Ieder mens is uniek vanwege achtergrond, overtuiging, kennis, ervaring, omgeving en interesses. Een verkenning van het gedrag van u is het begin van het begrip voor het natuurlijke gedrag van de ander.  

Workshop  
In de interactieve workshop krijgt u:

  • Inzicht in uw eigen voorkeursgedrag/temperament 
  • Inzicht in de stijlen van anderen 
  • Handvatten om beter af te stemmen op de ander, verbaal en non verbaal 

Wilt u al vast meer informatie over Wessel Louis en gedrag? Klik op www.doubleyoutraining.nl/gedragsanalyse.nl 

Inschrijfformulier

Het e-mailadres wat bij deze registratie hoort.