Training Begeleiden en coördineren van vrijwilligers

Begeleiders en coördinatoren in vrijwilligersorganisaties hebben veel in huis en zijn van onmisbare waarde om de organisatie soepel te laten functioneren. Een goede samenwerking, een adequate taakopvatting én vrijwilligers die enthousiast blijven, hangen immers nauw samen met het halen van gewenste resultaten. Een steuntje in de rug is dan wel zo prettig…

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn Castricum biedt deze succesvolle training van twee bijeenkomsten aan. In de training wordt gebruik gemaakt van een combinatie van theorie, actuele inzichten in het vrijwilligerswerk en praktijkoefeningen. Vaardigheden kunnen aangevuld en geoefend worden en de uitwisseling met andere  deelnemers, die voor dezelfde uitdaging staan, staat centraal. Om zo geïnspireerd te raken en suggesties te ontvangen... Een reader maakt deel uit van de training.

Inhoud training:

  • werkzaamheden en positie van de begeleider/coördinator in de organisatie
  • doelen en thema’s succesvol begeleiden vrijwilligers
  • begeleiden van vrijwilligers in inwerkperiode en daarna
  • begeleidingsgesprekken voeren: individueel en groepsmatig
  • effectief werven en binding creëren met de organisatie
  • creatieve manieren van contact onderhouden met vrijwilligers
  • passende en uitdagende taken in de organisatie voor vrijwilligers vinden
  • omgaan met lastige situaties en conflicten
  • vrijwilligersbeleid: waarderen/belonen/rechten en plichten
  • op een verantwoorde wijze beëindigen van de samenwerking.

 

 

Dit evenement zit helaas vol

Bekijk de rest van ons aanbod om te kijken of er nog een passende workshop of cursus voor u tussen zit.