Samen tegen eenzaamheid, toneel en informatie

Wat kan echt helpen bij het tegengaan van eenzaamheid?

De informatiebijeenkomst wordt georganiseerd door het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn Castricum. Alle vrijwilligers uit de verschillende kernen van Castricum worden uitgenodigd zich aan te melden voor deze interessante bijeenkomst om samen een bijdrage te leveren aan het verminderen van eenzaamheid. Want eenzaamheid en isolement is een flink vraagstuk, ook in de kernen van Castricum. Gelukkig is er veel bekend over wat vereenzamen kan voorkomen en eenzaamheid kan verminderen en vooral ook over wat de bijdrage hierin van vrijwilligers kan zijn. Vast staat dat vrijwilligers veel inwoners ontmoeten en signalen opvangen.

Programma bijeenkomst
Het programma van de bijeenkomst omvat toneel van Theater Ervaria dat inzicht geeft in kenmerken en omgang met eenzaamheid en licht van toon is. Movisie, de landelijke kennisorganisatie op het terrein van eenzaamheid, gaat in op welke inzet echt helpt bij het tegengaan van eenzaamheid en geeft tips voor gespreksvaardigheden aan deelnemende vrijwilligers. Daarnaast wordt ingegaan op de cijfers in Castricum, op welke typen eenzaamheid voorkomen en op wat risicogroepen zijn. Tot slot worden initiatieven in de kernen van Castricum toegelicht gericht op het verminderen van eenzaamheid.

De bijeenkomst is geschikt voor vrijwilligers werkzaam voor verschillende type organisaties. Bijvoorbeeld: vrijwilligers van sportorganisaties, vrijwilligers gericht op ontmoetingsactiviteiten, op huisbezoeken en op mantelzorgdiensten. Ook vrijwilligers actief voor praktische diensten en voor een recreatief aanbod zijn van harte uitgenodigd zich aan te melden.

Inschrijfformulier

Het e-mailadres wat bij deze registratie hoort.